Adam František Kollár

"Mýliť sa je rub medaily, na ktorého líci je napísané hľadať pravdu."

Tento blog je tak trochu o mne, o zakázaných knihách, o hľadaní pravdy :-) a tak isto chce zložiť hold zakázanému spisovateľovi Adamovi Františkovi Kollárovi, o ktorom som písala kedysi dávno svoju bakalársku prácu...

Môj email je:katarina.istokova@gmail.com


pondelok 16. januára 2012

Kde sa môžete dočítať o Adamovi Františkovi Kollárovi

O Adamovi Františkovi Kollárovi zatiaľ existujú dve monografie:
1. monografia je ELIÁŠ, Michal: Adam František Kollár. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1968. 55 s.
2. monografia je TIBENSKÝ, Ján: Slovenský Sokrates. 1. vyd. Martin : Tatran, 1983. 160 s.
Diela Adama Františka Kollára preložené do slovenského jazyka:
Návod súkromný pre profesorov humanitného štúdia - dielo nájdete v knihe: Ján Mišianik - Antológia staršej slovenskej literatúry
Básne Adama Františka Kollára - ELIÁŠ, Michal: K básnickej tvorbe Adama Františka Kollára. In: SEDLÁK, Imrich: Literárnomúzejný letopis 19. Martin : Matica slovenská, 1985, s. 186 – 191.
- O pôvode a nepretržitom používaní zákonodarnej moci - knihu nájdete na blogu

Veršíky o Adamovi Františkovi Kollárovi


Adam František Kollár