Adam František Kollár

"Mýliť sa je rub medaily, na ktorého líci je napísané hľadať pravdu."

Tento blog je tak trochu o mne, o zakázaných knihách, o hľadaní pravdy :-) a tak isto chce zložiť hold zakázanému spisovateľovi Adamovi Františkovi Kollárovi, o ktorom som písala kedysi dávno svoju bakalársku prácu...

Môj email je:katarina.istokova@gmail.com


pondelok 3. júla 2017

V službách Márie Terézie Adam František Kollár - učenec z Terchovej

KUNEC, Patrik: V službách Márie Terézie : Adam František Kollár - učenec z Terchovej. In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 5, s. 60

KUNEC, Patrik: V službách Márie Terézie : Adam František Kollár - učenec z Terchovej. In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 5, s. 61KUNEC, Patrik: V službách Márie Terézie : Adam František Kollár - učenec z Terchovej. In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 5, s. 60 - 63
Článok nájdete aj na odkaze: 
https://plus.sme.sk/c/20629439/ako-sa-slovak-z-terchovej-stal-velkym-reformatorom-u-marie-terezie.html?r