Adam František Kollár

"Mýliť sa je rub medaily, na ktorého líci je napísané hľadať pravdu."

Tento blog je tak trochu o mne, o zakázaných knihách, o hľadaní pravdy :-) a tak isto chce zložiť hold zakázanému spisovateľovi Adamovi Františkovi Kollárovi, o ktorom som písala kedysi dávno svoju bakalársku prácu...

Môj email je:katarina.istokova@gmail.com


streda 2. júna 2010

Legenda ku rozporuplným údajom o štúdiu a úmrtí Adama Františka Kollára

LEGENDA KU PRÍLOHE 1


1. TIBENSKÝ, Ján: Slovenský Sokrates, s. 14-17, 121
2. TICHÝ, František: Adam František Kollár, s. 9
3. ELIÁŠ, Michal: Adam František Kollár, s. 6, 9
4. CZIZMADIA, Ándor: Zápas Adama Františka s Uhorskou šľachtou, s. 218
5. BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária – TIBENSKÝ Ján: Priekopníci slovenskej kultúry, s. 58, 69
6. MIŠIANIK, Ján: Pohľady do staršej slovenskej literatúry, s. 284, 285
7. MAŤOVČÍK, Augustín a kol: Reprezentačný biografický lexikón Slovenska, s. 171
8. VYVÍJALOVÁ, Mária: Osvietenský program Adama Františka Kollára, s. 55, 96
9. FERKO, Milan: Sto slávnych Slovákov, s. 207
10. VALENTOVIČ, Štefan: Slovenský biografický slovník zväzok 3. , s. 143
11. ECKER, Juraj: Adam František Kollár, s. 182
12. TIBENSKÝ, Ján: Adam František Kollár – život a dielo, s. 4-6
13.ROSENBAUM, Karol a kol: Encyklopédia slovenských spisovateľov, s. 300