Adam František Kollár

"Mýliť sa je rub medaily, na ktorého líci je napísané hľadať pravdu."

Tento blog je tak trochu o mne, o zakázaných knihách, o hľadaní pravdy :-) a tak isto chce zložiť hold zakázanému spisovateľovi Adamovi Františkovi Kollárovi, o ktorom som písala kedysi dávno svoju bakalársku prácu...


streda, 23. marca 2016

Zdroje o Adamovi Františkovi Kollárovihttps://www.scribd.com/doc/305722748/36542483-Trochu-Zmenene-Bibliograficke-Odkazy bakalárska práca o Adamovi Františkovi Kollárovi - Katarína Ištoková

diplomová práca Staršia slovenská literatúra vo svetle feudálnej cenzúry - Katarína Ištoková

Vincent Blanár - Preložil Adam F. Kollár tereziánsky urbár z roku 1767?


https://www.scribd.com/document/343064640/Prie-Kop-Nici
Ján Tibenský - Priekopníci slovenskej kultúry - časť o Adamovi Františkovi Kollárovi